ဗမာတို႕ရဲ့ ကြၽန္ဘဝ ဘယ္တုံးကစ

ျမန္မာစကားတြင္ မိမိကိုယ္ကို မိမိညႊန္းေသာ စကားလုံး အဓိက ၃ လုံးမွာ ကြၽန္ေတာ္၊ ကြၽန္မ၊ ကြၽန္ူပ္(က်ဳပ္) ႏွင့္ “ငါ” တို႕ျဖစ္သည္။ မူလစကားလုံးအစစ္မွာ “ငါ” ျဖစ္သည္။ သားသမီးက မိခင္ ဖခင္ႏွင့္လည္း “ငါ” ႏွင့္ေျပာပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ (ကြၽန္မ)၊ ကြၽန္ူပ္(က်ဳပ္) တို႕မွာ မင္းစိုးရာဇာတို႕ႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ မင္းစိုးရာဇာတို႕ကိုအထက္ မိမိကိုယ္မိမိကိုေအာက္ ႏွိမ့္ခ်ျပီးေျပာဆိုရာမွ ႂကြင္းက်န္ေနခဲ့ေသာ စကားလုံးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ပယ္ေဖ်ာက္ရမည့္ စကားလုံးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ကြၽန္ေတာ္ = ေတာ္ဝင္ကြၽန္ (ဘုရင္ႏွင့္ ဘုရင့္အမ်ိဳးတို႕၏ အမႈထမ္းမိသားစုမ်ား)
ကြၽန္ုပ္ = ေသးႏုပ္ေသာကြၽန္ (သာမန္အရပ္သားမ်ား)

အထက္ပါ “ကြၽန္ေတာ္” ၏အဓိပၸၸါယ္ အရ မႏၱေလးသူမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ ကြၽန္မဟု မေျပာပဲ ကြၽန္ေတာ္ဟု ေျပာၾကသည္ကို သေဘာေပါက္ႏိုင္ပါသည္။

 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ ဘယ္လိုလူလဲ၊ ဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲ။

 

95. မွတ္မိသမွ် ကိုေအာင္ဆန္း၏ေက်ာင္းသားဘ၀(သခင္ေက်ာ္စိန္) 

 

 

 

OilPullingPic_S4
အုန္းဆီ၊ ႏွမ္းဆီ၊ သံလြင္ဆီ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ မိနစ္ ၂၀ ခန္႕ပလုတ္က်င္းပါ။ ခံတြင္းႏွင့္ ေသြးအတြင္းမွ ပိုးမႊားႏွင့္အညစ္အေၾကး အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးသည္၊ အုန္းဆီ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္သည္၊ အုန္းဆီအစစ္ (virgin coconut oil) ကိုသုံးၾကသည္၊ ဆီလုတ္က်င္းရန္ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္မွာ နံနက္အိပ္ယာထျပီး အစာမစားမီအခ်ိန္ျဖစ္သည္ – ဟုဆိုပါသည္။ ၁၄ ရက္ဆက္ တိုက္ တစ္ေန႕တစ္ ၾကိမ္ ဆီလုတ္က်င္းျပီး ေနာင္တြင္ တစ္ပါတ္လွ်င္ ႏွစ္ၾကိမ္ က်င္းပါ၊ တစ္ေန႕တစ္ၾကိမ္ က်င္းႏိုင္လွ်င္ ပိုေကာင္းပါသည္၊ ခံတြင္းေရာဂါမ်ားရွိပါက အစာစားခ်ိန္နီးတိုင္း ဆီလုတ္က်င္းပါ ဟုလည္း အၾကံျပဳ ၾကသည္။
ဆီလုတ္က်င္းျပီးလွ်င္ ေထြးပစ္ပါ။ ထိုေနာက္ ေရေႏြးျဖင့္ျဖစ္ေစ ေရေအးႏွင့္ျဖစ္ေစ ပလုတ္က်င္းသြားတိုက္ပါ။ ဆီလုတ္က်င္း ျပီး ေနာက္ ဆီထဲတြင္ပါသြားေသာ ဘက္တီးရီးယားမ်ား ကိုယ္ထဲသို႕မဝင္ေစရန္အတြက္ မ်ိဳမခ်ပဲ ေထြးပစ္ သင့္သည္၊ ေရေႏြးျဖင့္ပလုတ္က်င္းျပီး သြားပါတိုက္ပစ္သင့္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဆီလုတ္က်င္းခ်ိန္ၾကာလြန္းလွ်င္လည္း ဆီႏွင့္တံေတြးထဲမွ ပိုးမႊား အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို ခႏၶာကိုယ္ေသြးေၾကာမ်ားကျပန္လည္ စုပ္ယူသြား ႏိုင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။
ဆီလုတ္က်င္း ဘူးသူတို႔ ၏ အေတြ႕အၾကဳံးအရ  သြားက်ဥ္ျခင္း ခ်က္ျခင္းေပ်ာက္သည္။ ခံတြင္းႏွင့္သြား   ျဖဴစင္သန္႕ရွင္း ေခ်ာေမြ႕သည္။ ခံတြင္းသန္႕ရွင္း ေရာဂါကင္းသည္။ ဆံပင္ျပန္နက္သည္၊  အသားအေရေခ်ာ ေမြ႕သည္။ ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးေပ်ာက္ကင္းေစေၾကာင္း ေရးသားၾကသည္။
ဆီလုတ္က်င္းျခင္းသည္ အိႏၵိယ တြင္ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသက္တမ္းရွိျပီး ယေန႕အေနာက္တိုင္းတြင္ အေရးပါလာေနေသာ အာယုေဗဒ ေဆးပညာ၏နည္းစံနစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္၌ ဤနည္းစံနစ္ကို ၁၉၉၀ ခုႏွစ္လြန္ပိုင္းတြင္ ဆရာဝန္ ေဒါက္တာ ကာရာ (Dr. F. Karach) က စတင္ျဖန္႕ေဝခဲ့သည္ဟုသိရသည္။
အုန္းဆီ၊ အုန္းသီး၊ အုန္းေရ တို႕၏ က်န္းမာေရးတန္ဘိုးမ်ား ကမၻာတြင္ ေခတ္စားလာေနသည္။ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား အင္တာနက္တြင္ ရွာေဖြေလ့လာပါ။ ဆီလုတ္က်င္းျခင္းကို oil pulling ဟုေခၚပါသည္။ ဆီလုတ္က်င္းျခင္းဆိုင္ရာ အင္တာနက္ရွိ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္၊ စာအုပ္တစ္အုပ္ ႏွင့္  ဗီဒီယိုတစ္ပုဒ္ တို႕မွာ
     Katie  ၏ Oil pulling for oral health
တို႕ျဖစ္ပါသည္။

မိမိကိုေက်းဇူးျပဳေနသူမ်ားသည္ မိမိႏွင့္ပတ္သက္ ဆက္ဆံေနရသူမ်ားသာ ျဖစ္ေနျမဲ ဓမၼတာပင္တည္း။ လူအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံျပီဆိုလွ်င္လည္း ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန စေသာ ကိေလသာ မ်ား ရွိၾကသည့္ အေလွ်ာက္ အျပန္အလွန္ အထိအခိုက္ အမွားအယြင္း ရွိျမဲျဖစ္၏။ မိမိအေပၚတြင္ရွိေသာ ေက်းဇူးတို႕ကိုကား ဉာဏ္ျဖင့္ ဆင္ျခင္မွသာ၊ ဉာဏ္လည္း မွီမွသာ သိႏိုင္၏။ သတိျဖင့္ေအာက္ေမ့မွသာ အမွတ္ရႏိုင္၏။ မိမိျဖစ္ခဲ့ေသာ ေဒါသသည္ကား အလိုလိုျပန္၍ျပန္၍ေပၚလာ၏။….ဆက္ဖတ္ရန္

On day last month, I received a story about a couple of birds from a friend by email. I added some comments and post it here for the people who are interested much presently in life, love, peace, and spiritual development.

A study on a couple of birds

If you want to discuss about Stat 2 or Intro Stat, go to discussion boards.

Post your questions there. The teacher will answer at the earliest possible occasion.

Direct access from facebook to LATC and from LATC to facebook.

If menu does not appear, your browser is not up to date. Download and install a new one: Internet Explorer, Mozilla Fire Fox, or Google Crome.

1 Download Internet Explorer 8.
2 Download Mozilla Fire Fox 3.6.
3 Download Google Crome.

Make-up Problem 1 question numbers 1 – 9 at Stat 2: Instructions, and
do Exercises 1 – 4 at Stat 2: Exercises

Welcome to Learn Teach Center!

Learners will have teachers and teachers will have learners.

Learning is a lifelong process.

Learn to know, learn to do, learn to be, and learn to learn.