ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ ဘယ္လိုလူလဲ၊ ဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲ။   95. မွတ္မိသမွ် ကိုေအာင္ဆန္း၏ေက်ာင္းသားဘ၀(သခင္ေက်ာ္စိန္)       

Read More