ဆီလုတ္က်င္းျခင္း

အုန္းဆီ၊ ႏွမ္းဆီ၊ သံလြင္ဆီ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ မိနစ္ ၂၀ ခန္႕ပလုတ္က်င္းပါ။ ခံတြင္းႏွင့္ ေသြးအတြင္းမွ ပိုးမႊားႏွင့္အညစ္အေၾကး အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးသည္၊ အုန္းဆီ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္သည္၊ အုန္းဆီအစစ္ (virgin coconut oil) ကိုသုံးၾကသည္၊ ဆီလုတ္က်င္းရန္ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္မွာ နံနက္အိပ္ယာထျပီး အစာမစားမီအခ်ိန္ျဖစ္သည္ – ဟုဆိုပါသည္။ ၁၄ ရက္ဆက္ တိုက္ တစ္ေန႕တစ္ ၾကိမ္ ဆီလုတ္က်င္းျပီး ေနာင္တြင္ တစ္ပါတ္လွ်င္ ႏွစ္ၾကိမ္ က်င္းပါ၊ တစ္ေန႕တစ္ၾကိမ္ က်င္းႏိုင္လွ်င္ ပိုေကာင္းပါသည္၊ ခံတြင္းေရာဂါမ်ားရွိပါက အစာစားခ်ိန္နီးတိုင္း ဆီလုတ္က်င္းပါ ဟုလည္း အၾကံျပဳ ၾကသည္။
ဆီလုတ္က်င္းျပီးလွ်င္ ေထြးပစ္ပါ။ ထိုေနာက္ ေရေႏြးျဖင့္ျဖစ္ေစ ေရေအးႏွင့္ျဖစ္ေစ ပလုတ္က်င္းသြားတိုက္ပါ။ ဆီလုတ္က်င္း ျပီး ေနာက္ ဆီထဲတြင္ပါသြားေသာ ဘက္တီးရီးယားမ်ား ကိုယ္ထဲသို႕မဝင္ေစရန္အတြက္ မ်ိဳမခ်ပဲ ေထြးပစ္ သင့္သည္၊ ေရေႏြးျဖင့္ပလုတ္က်င္းျပီး သြားပါတိုက္ပစ္သင့္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဆီလုတ္က်င္းခ်ိန္ၾကာလြန္းလွ်င္လည္း ဆီႏွင့္တံေတြးထဲမွ ပိုးမႊား အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို ခႏၶာကိုယ္ေသြးေၾကာမ်ားကျပန္လည္ စုပ္ယူသြား ႏိုင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။
ဆီလုတ္က်င္း ဘူးသူတို႔ ၏ အေတြ႕အၾကဳံးအရ  သြားက်ဥ္ျခင္း ခ်က္ျခင္းေပ်ာက္သည္။ ခံတြင္းႏွင့္သြား   ျဖဴစင္သန္႕ရွင္း ေခ်ာေမြ႕သည္။ ခံတြင္းသန္႕ရွင္း ေရာဂါကင္းသည္။ ဆံပင္ျပန္နက္သည္၊  အသားအေရေခ်ာ ေမြ႕သည္။ ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးေပ်ာက္ကင္းေစေၾကာင္း ေရးသားၾကသည္။
ဆီလုတ္က်င္းျခင္းသည္ အိႏၵိယ တြင္ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသက္တမ္းရွိျပီး ယေန႕အေနာက္တိုင္းတြင္ အေရးပါလာေနေသာ အာယုေဗဒ ေဆးပညာ၏နည္းစံနစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္၌ ဤနည္းစံနစ္ကို ၁၉၉၀ ခုႏွစ္လြန္ပိုင္းတြင္ ဆရာဝန္ ေဒါက္တာ ကာရာ (Dr. F. Karach) က စတင္ျဖန္႕ေဝခဲ့သည္ဟုသိရသည္။
အုန္းဆီ၊ အုန္းသီး၊ အုန္းေရ တို႕၏ က်န္းမာေရးတန္ဘိုးမ်ား ကမၻာတြင္ ေခတ္စားလာေနသည္။ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား အင္တာနက္တြင္ ရွာေဖြေလ့လာပါ။ ဆီလုတ္က်င္းျခင္းကို oil pulling ဟုေခၚပါသည္။ ဆီလုတ္က်င္းျခင္းဆိုင္ရာ အင္တာနက္ရွိ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္၊ စာအုပ္တစ္အုပ္ ႏွင့္  ဗီဒီယိုတစ္ပုဒ္ တို႕မွာ
     Katie  ၏ Oil pulling for oral health
တို႕ျဖစ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *